Råd for aktivitet

På Roede-kurs er vi opptatt av å motivere til mer aktivitet, i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Det er godt dokumentert at den samlede tiden i ro i løpet av dagen er en selvstendig risikofaktor for dårligere helse. Det er ikke nødvendig med treningstøy og trening for å være aktiv. Å etablere 30 minutters hverdagsaktivitet gir stor helsegevinst.

Styrketrening er viktig for helsen

Det er veldokumenterte effekter at fysisk aktivitet er gunstig for helsen. Det er anbefalt å være fysisk aktiv forebyggende, men også under behandling av visse sykdommer, både somatiske og psykiske lidelser. Helsemyndighetene anbefaler å være [...]

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet har en rekke helseeffekter. Det er for voksne anbefalt å være fysisk aktiv i minimum 30 minutter daglig, mens barn anbefales 60 minutter. I dag er det kun 7 av 10 voksne som [...]

Slik kommer man i gang med treningen

For en utrent person som begynner å trene vil helsegevinstene komme raskt. Trening gjør det også lettere å gå ned i vekt og er noe av det viktigste man kan gjøre for å holde vekten. [...]

Betydningen av hverdagsaktivitet

Kroppen er skapt for bevegelse. Likevel sitter mange alt for mye stille, noe som er uheldig for helsen vår. Det er heldigvis ikke så mye som skal til for å gi kroppen en bedre balanse; [...]

Trening tar gram – kosthold tar kilo

Alle snakker om hvor viktig det er å være i aktivitet og trene, men det er ikke slik for alle. Det kan være alt annet enn lett å komme i gang med fysisk aktivitet dersom [...]