snakk_om_vekt_erik_1000x510px

Råd for kosthold

Kostrådene fra Roede-metoden baserer seg på Helsedirektoratens anbefalinger. På et Roede-kurs går man ikke på kur eller diett, men lærer å ta de gode valgene gjennom å spise helt vanlig mat. Balanse er nøkkelordet. Det handler som oftest om å takke ja til de sunne valgene og bare av og til ja til de mindre sunne.

Vekt og helse

Sammen ønsker vi å bidra til at helsemyndighetene når sitt mål om en 25 % reduksjon i livsstilssykdommer innen 2025, og at nordmenn får flere leveår med god helse og trivsel. Vektutviklingen i samfunnet må bremses, og vi vil hjelpe med dette. Sammen når vi flere.

Bestilling av materiell

Vi har sammen med LHL og Diabetesforbundet utviklet materiellet som skal gjøre det enklere å ta opp temaet overvekt. Materiellet inneholder dessuten verktøy for hvordan man kan jobbe med endring av levevaner.

alt_om_roedemetoden_1000x510px