Materiellet består av:

Små grep, stor helsegevinst – pasientbrosjyre
Brosjyre med «helsesjekk» av diabetesrisiko, «kostholdsjekk» og andre nyttige tips, som du som fastlege kan dele ut til dine pasienter.

Matveileder  
Plakat med 5 nøkkelråd om kosthold til å ha på veggen på legekontoret.

Lev Godt. Lær Hvordan
Brosjyre med nyttige tips og motiverende historier som kan ligge på venteværelsene.

Gå til bestilling

Vi håper vi med dette kan bidra til at det blir lettere for lege og pasient å snakke om overvekt.

Grip sjansen – ta praten!

Pasienbrosjyre

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.