Kroppen er skapt for bevegelse. Likevel sitter mange alt for mye stille, noe som er uheldig for helsen vår. Det er heldigvis ikke så mye som skal til for å gi kroppen en bedre balanse; 30 minutter bevegelse om dagen vil gi stor helsegevinst for en person som i utgangspunktet ikke er så aktiv.

Må ikke trene

Mange orker ikke tanken på å kle på seg treningstøy, og blir demotivert bare de hører ordet «trene». For dem er det viktig å understreke at aktivitet ikke er det samme som trening. Man må heller ikke ha på seg treningstøy for å bevege seg.

Litt er bra, mer er bedre

Den største helsegevinsten ser man ved å gå fra en inaktiv til en aktiv livsstil. For dem som er svært aktive flater effekten ut etter hvert. For en inaktiv person er det altså lite som skal til for å få en følelse av mer overskudd i hverdagen.

Slik kommer man i gang

Det er lettere å komme i gang når man har en plan. Få pasienten til å tenke over hva han/hun ønsker å oppnå på kort og lang sikt og sett opp en plan for å nå dette målet. Ha gjerne delmål, gjerne så hyppig som ukesmål, for å holde fokus og motivasjon oppe.

Hold på motivasjonen

Oppfordre pasienten til å skrive ned hvilke aktiviteter som gjennomføres og hvordan det oppleves. Det gjør det motiverende å se på utviklingen man har. Da er det også lettere å vurdere hva som fungerte bra og eventuelt mindre bra med planen. Eventuelle justeringer kan gjøres underveis slik at man holder en stø kurs mot målet.

Kilder:
https://helsenorge.no/Sider/litt-aktivitet-er-bra-mer-er-bedre.aspx
https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/gode-rad-for-a-bli-mer-fysisk-aktiv
https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/dine30