Forskning viser at langvarig oppfølging sammen med likemannsprinsippet, som Roede-metoden bygger på, er viktige suksesskriterier for å lykkes med endring av helseadferd. Dette gir 9 av 10 av våre kursdeltagere et nytt liv med sunn vekt.

  • Gjennom årlige evalueringer fra våre ca 35.000 kursdeltakere kan vi dokumentere vesentlige endringer i deltakernes helseatferd. I tillegg har vi en studie publisert i Tidsskrift for norsk lægeforening i 1999 som viser at våre deltakere hadde gått ned gjennomsnittlig 9,7 kilo (mer enn et kurs), kursdeltakerne hadde 62 % av sitt vekttap i behold tre år etter siste kurs, og hele 80 % hadde fortsatt en lavere vekt enn ved kursstart.
  • En upublisert studie med 1203 deltakere gjennomført ved HiOA i 2012, viste at 53 % hadde beholdt et vekttap på 5 % eller mer tre og et halvt år etter avsluttet kurs. 29 % av deltakerne hadde beholdt et vekttap på 10 % eller mer. Studien viste dessuten at høy BMI ved kursstart indikerte større vekttap på kurset og bedre opprettholdelse (se figur).
  • Studien viste videre at deltakelse på Hold Vekten-kurs etter oppnådd vekttap  og det å hole fast ved kostendringene de lærte på kurset førte til bedre opprettholdelse.
  • Vår erfaring er at kostholdsendringer og vektreduksjon er viktige premisser for å bli mer fysisk aktiv. Evalueringer fra våre kurs viser at 63 % svarer at de har gått fra en stillesittende tilværelse til en hverdag med mer fysisk aktivitet etter at de har gått ned i vekt.

graf_vekttap

Referanser

International Journal of Obesity 2006 Vol 30; 1557-1564
The Lancet  (DOI:10.1016/S0140-6736(11)61344-5)
Andersen og Grimsmo; Langtidseffekt ved slanking i selvhjelpsgrupper; Tidsskrift for Den Norske Lægeforening nr 1, 1999; 119: 14-7