Mange bedrifter kvier seg for å tilby kurs i livsstilsendring og vektreduksjon for sine medarbeidere, men blant bedriftene som har tilbudt bedriftskurs til ansatte er erfaringene utelukkende positive. Flere bedrifter kan også vise til dokumenterte, positive resultater.

Tid til livsstilsendring

Forskning viser at tid er et av de store hindere for å ta tak i en livsstilsendring. Ved å tilrettelegge for kurs i tilknytning til arbeidsdagen gjør bedriftene det mulig for medarbeiderne å ta tak i egen helseutfordringer og dermed ta bedre vare på helsen. Så mange som 80 % av deltakere på Roede-kurs i bedrift, svarer at de ikke ville hatt anledning til å delta på kurs om det ikke var for tilbudet i tilknytning til jobben. Videre viser vår erfaring at deltakere på bedriftskurs opplever støtten fra kolleger som ekstra positivt og gjør det lettere å opprettholde nye vaner – og dermed lykkes over tid!

Gjennom å tilby Roede-kurs på arbeidsplassen får du som bedriftslege dermed også en mulighet til bedre resultater i ditt arbeid for de ansatte i bedriften.

Hva kan vi tilby bedrifter?

Vi vet at stadig flere norske bedrifter har innsett verdien av sunne, friske og fornøyde medarbeidere. Dette medfører langtidsfriske medarbeidere og økonomisk gevinst på sikt. Les blant annet om NSB sine erfaringer med bedriftskurs. Nedenfor finner du en oversikt over hva vi kan tilby bedrifter.

Bransjerettede foredragsserie

Vi tilbyr 4 foredrag med fokus på spis for overskudd, motivasjon og mestring samt. Dette kan gjøres på følgende måte:

 • Fellesmøter med stor forsamling innenfor en bransje
 • 4 foredrag fordelt over en periode på 6 måneder
 • 4 foredrag på webinar der det er utfordrende og ha felles møtepunkter-

Kostholds- og livsstilsveiledning

Vi tilbyr 8 ukers gruppeveiledning i livsstil og sunt kosthold – ledet av en erfaren Roede-kursleder. Noen valgmuligheter:

 • Med eller uten fokus på vektreduksjon
 • Kurs på arbeidsplassen eller på nett, eventuelt en kombinasjon
 • Kan leveres som 4 ukers gruppeveiledning
 • Tilbakemelding av effekt på gruppenivå

Rabatt ved minimum 10 deltakere.

Kostholds- og livstilsveiledning med trening

8 ukers gruppeveiledning i livsstil og sunt kosthold – ledet av erfaren Roede-kursleder.  Noen valgmuligheter:

 • Med eller uten fokus på vektreduksjon
 • Trening ute/inne, spinning, stavgang, stram opp
 • Kan leveres som 4 ukers gruppeveiledning
 • Tilbakemelding av effekt på gruppenivå

Rabatt ved minimum 10 deltakere.

Kunnskaps- og motivasjonsforedrag

En foredragsserie med følgende temaer:

 • Trening
 • Kosthold
 • Prestasjon
 • Mental trening

Hvert foredrag er på ca. 45 minutter og har i tillegg avsatt 15 minutter til spørsmål og dialog med de ansatte. Det er selvfølgelig mulig å velge enkelte moduler i serien.

Bedriftsavtale

Vi tilbyr bedrifter en rammeavtale for sine medarbeidere der de kan delta på eksisterende kurs i hele Norge. Dette kan passe for bedrifter som har kontorer på flere steder og for bedrifter som ikke har anledning til å ha tilbud hos seg selv og som ser en fordel av å benytte seg av eksisterende tilbud i Roede-metoden.

Suksess med Roede-kurs på jobb

Ta kontakt med oss for mer informasjon.
Tlf: 66 98 32 00
E-post: bedrift@roede.com