Forskning og dokumentasjon

Vi i Roede AS vil bidra til å nå målet om å redusere ikke- smittsomme sykdommer med 25 % innen 2025. Derfor vil vi øke, samt formidle kunnskap på en enkel og forståelig måte til helsepersonell og andre interesserte. På denne siden finner du forskning og dokumentasjon innenfor ulike temaer.

Fysisk aktivitet blant barn og unge

Nylig ble noen resultater fra UngKan3 studien lagt frem. Kartleggingsstudien er gjennomført av NIH (Norges idrettshøgskole), i samarbeid med Folkehelseinstituttet. 9438 gutter og jenter har deltatt i undersøkelsene i 2005, 2011 og 2018. Formålet med [...]

Trening ved kreftsykdom

Det er velkjent at trening og bevegelse forebygger en rekke sykdommer. Det som kanskje ikke er like kjent er at trening under kreftbehandling ser ut til å gi en rekke positive gevinster. Forskningsfeltet på dette [...]

Den usynlige hjerte-kar risikoen

Tre av de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom, høyt kolesterol, høyt blodtrykk og høyt blodsukker gir som regel ingen symptomer. Likevel er det opp til hver enkelt av oss å finne ut av at [...]

Nye retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Over 90 % av alle barn går  i barnehage. I snitt spiser hvert barn over 3000 måltider i barnehagen. Da er det helt klart at barnehagen kan ses på som en helsefremmende arena og at  [...]

Nye retningslinjer i svangerskapsomsorgen

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorgen ble lagt frem juni i 2018, hvor et av hovedpoengene er levevaner. Helsepersonell får en sterk anbefaling om å stille spørsmål om levevaner allerede ved første konsultasjon. Endring og motivasjon til [...]

Overvekt øker risiko for kreft

Nylig ble en stor internasjonal rapport om kosthold, ernæring, fysisk aktivitet og kreft lagt frem av World Cancer Research Fund (WCRF). Datagrunnlaget for rapporten er 17 ulike kreftformer, 51 millioner involverte hvorav 3,5 millioner fikk [...]

Langvarig og tett oppfølging gir større vektreduksjon og bedre effekt

Anne Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog bidro i forsknings spalten i bladet Diabetes, 12 mai 2017 med følgende artikkel som omhandler vektreduksjon ved langvarig og tett oppfølging. Artikkelen kan du lese her: Vektreduksjon har en stor [...]

Deltakerundersøkelsen 2016

Roede AS har cirka 250 kursledere landet over, og er Norges største aktør innen vektreduksjon og livsstilsendring. Hvert år går rundt 20.000 personer på Roede-kurs. For å se langtidseffekten av Roede-kurs er det gjort flere [...]

Folkehelse – data og tall

Hvorfor er det relevant å være sunn? Fordi det har en betydelig omkostning å være usunn og syk! Overvekt er vår tids største helsetrussel. Med den økende vekten øker også sykdomsbelastningen. Dette må vi ta [...]