Nylig ble noen resultater fra UngKan3 studien lagt frem. Kartleggingsstudien er gjennomført av NIH (Norges idrettshøgskole), i samarbeid med Folkehelseinstituttet. 9438 gutter og jenter har deltatt i undersøkelsene i 2005, 2011 og 2018. Formålet med studien er å teste 6, 9 og 15 åringers aktivitetsnivå gjennom dagen, i tillegg til fysiske tester.

Anbefalinger for fysisk aktivitet

Helsemyndighetene anbefaler at barn og unge er fysisk aktive minimum 60 minutter daglig inkludert moderat og intensiv aktivitet. Minst tre ganger per uke bør aktiviteten være intensiv samt belaste muskulaturen.  Fysisk aktivitet utover 60 minutter om dagen, gir en ytterligere helsegevinst.  Aktivitetene bør være allsidige og involvere kondisjon, fart, bevegelighet, reaksjonstid med mer. I tillegg til anbefalinger for aktivitet har helsemyndighetene en egen informasjon

Variert aktivitet er gunstig for grov- og finmotorikk, koordinasjon og styrke

Aktivitetsnivået til 6- åringene er det ganske likt de forrige målingene, mens 9- åringene har en svak nedgang blant gutter

Fra forrige måling er 6 åringer omtrent like aktive i 2018, men det er fortsatt 10-15 % som ikke oppfyller anbefalt aktivitetsnivå. Dersom 6-år gamle gutter øker aktivitetsnivået fra moderat til hard i 10 minutter vil hele 95% oppfylle anbefalingene, mens for jenter må det 20 minutter til. Blant 9-åringer tilfredsstiller 64% av jentene og 81 % av guttene anbefalingen. Dessverre ser man en tendens til nedgang i aktivitet blant gutter i sistnevnte gruppe fra 2005 til i dag, med henholdsvis 8-9 %.

40- 50 % av 15- åringer når ikke opp til anbefalingen om fysisk aktivitet

UngKan studien viser at ungdommer flest fortsatt ikke når målet om 60 minutter aktivitet daglig. Kun 40 % av jentene og 51 % av guttene tilfredsstiller anbefalingene om 60 minutters daglig aktivitet. De har altså ikke økt aktivitetsnivået siden 2005. Det er synd at man ikke har nådd ut med eventuelle tiltak som er iverksatt for å øke aktivitetsnivået. Så spørsmålet er hvordan man i større grad kan nå 14-16 åringer?

Les mer om UngKan her.

Hvordan snu den negative trenden?

Økt aktivitet i skolehverdagen, i tillegg til økt fokus på hverdagsaktiviteten vil antakelig gi noe effekt. I de eldre aldersgruppene hvor vi vet at det er opptil 60% av 14-15 åringer som slutter med organisert idrett, så kan kanskje idrettslagene bli flinkere til å tenke bredde.  Foreldre bør i større grad få god informasjon om positive helseeffekter ved tilfredsstillende fysisk aktivitet.  Det er ikke sikkert det er kommunisert godt nok ut. Uansett så må tiltak til, og det må skje tidligst mulig.

Kilde:

https://www.nih.no/globalassets/dokumenter/ungkan/final-rapport-ungkan3-2019.pdf

https://www.nrk.no/norge/ny-undersokelse_-niaringer-stadig-mindre-aktive-1.14450925