Fysisk aktivitet har en rekke helseeffekter. Det er for voksne anbefalt å være fysisk aktiv i minimum 30 minutter daglig, mens barn anbefales 60 minutter. I dag er det kun 7 av 10 voksne som oppfyller anbefalingene om 30 minutter om dagen, og blant barn synker aktivitetsnivået i takt med økt alder og blant 15 åringer er det kun 25 % som er aktive nok.

En rekke gunstige effekter av fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er gunstig for å forebygge hjerte- og karsykdommer, diabetes, muskel- og skjelettplager og kreft for å nevne noe. Fysisk aktivitet har i tillegg vist seg å øke effekten av kreftbehandling. Det er anbefalt å gjøre styrketrening og kondisjonstrening ukentlig, hvor det er en stor nok belastning av muskulatur og at pulsen øker et par ganger per uke slik at også hjertet får litt mosjon.

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Forskning viser at mennesker med alvorlig fysiske plager har en økt risiko for å få psykiske plager, og motsatt fall har også mennesker med psykiske plager økt risiko for å få fysiske plager.  De generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet er  økt velvære- spesielt i etterkant av fysisk aktivitet, økt overskudd og energi, bedre søvnkvalitet,  mindre stress-symptomer, bedre humør og økt interesse for å ta initiativ,  bedre selvfølelse og selvbilde.  En nylig avlagt doktorgrad viste at fysisk aktivitet sammen med kostholdsveiledning som behandling ved overspisinglidelse var mer effektivt sammenliknet med kognitiv terapi alene. Det finnes noen hypoteser som omhandler at  fysisk aktivitet kan forebygge risiko for å utvikle alzheimer. Noen studier antyder dette, men flere studier som går over tid er det et behov for, men dette er spennende å følge med på.

Fysisk aktivitet gir økt velvære, mestringsfølelse, bedret konsentrasjon, overskudd og mange andre fysisk og psykiske effekter- hvilken pille gir til sammenlikning alle disse effektene på en gang?

Er fysisk aktivitet gunstig for angst og depresjon?

Ved milde og moderate depresjonslidelser er effektene av fysisk aktivitet veldokumentert. Noen studier viser at fysisk aktivitet kan ha samme effekt som antidepressive medikamenter ved en milde- til moderate depresjonslidelser. Når det gjelder mer alvorlige tilfeller er det ikke god nok dokumentasjon på effekt, men det antas at det uansett er gunstig for å redusere symptomer. Fysisk aktivitet kan og kombineres med medikamentell behandling  i et forløp. Når det gjelder angst så er det heller ikke så veldig mange studier å vise til, men mange med lidelsen hevder at fysisk aktivitet demper de fysiske reaksjonene som forekommer ved angstlidelser. Uansett, vil fysisk aktivitet være gunstig og gi en positiv effekt, også til de menneskene som lider av alvorlige psykiske lidelser.

Ja til mer fysisk aktivitet som forebygging og behandling

Fysisk aktivitet er svært gunstig når det kommer til å forebygge psykiske lidelser. Det er bare å håpe på at fysisk aktivitet i enda større grad inkluderes i barn og unges barnehage- og skolehverdag. Er en psykisk lidelse allerede oppstått er det godt å vite at det er dokumenterte effekter av fysisk aktivitet som behandling ved noen lidelser. Helsedirektoratets har et tipshefte rettet mot helsepersonell hvor det står følgende; For å lykkes med fysisk aktivitet som en del av behandlingen er det avgjørende at kunnskap om effekten av fysisk aktivitet ved de vanligste sykdomsgruppene blir kjent blant ansatte. Dette gjelder både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Personalmøter, fagdager og liknende møtearenaer kan sette fysisk aktivitet på dagsorden ved f.eks. å invitere ressurs– personer til inspirasjon og undervisning.

I fremtiden vil det være klokt å implementere fysisk aktivitet som en del av behandlingsforløpet ved en rekke institusjoner og medisinske sentere.

Kilder:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fysisk-aktivitet-og-psykisk-helse-et-tipshefte-for-helsepersonell-om-tilrettelegging-og-planlegging-av-fysisk-aktivitet-for-mennesker-med-psykiske-lidelser-og-problemer

https://www.psykiskhelse.no/nyheter/ny-brosjyre-fysisk-aktivitet

https://forskning.no/blogg/nih-bloggen/tiden-er-moden-fronte-trening-i-behandling-av-spiseforstyrrelser