Ambivalens er helt normalt i en endringsprosess. Når en pasient opplever at det er vanskelig å innse at det er behov for endring, er det viktig å motivere på riktig måte. Ambivalens er såpass sentralt i endringsprosesser, at en metode som systematisk jobber med å løse ambivalens vil bidra til endring. Motiverende Intervju (MI) er en metode som virker blant annet gjennom sitt fokus på ambivalens.

Motiverende intervju

Motiverende intervju er en samtale som fokuserer på indre motivasjon til endring hos pasienter. En forandringsprosess består av stadier, med en gradvis økning av indre motivasjon. Fra ”føroverveielse” der pasienten ikke har konkrete tanker om endring, via ”overveielse” der pasienten er ambivalent, til ”forberedelse” der pasienten bestemmer seg for gjennomføre en endring.  I følge forskning på MI er 10-15 minutter en god lengde på en slik samtale (1).

Gode spørsmål som kan hjelpe pasienten ut av ambivalens

  • Hvilke fordeler ser du med å fortsette som nå?
  • Hvilke fordeler ser du ved å endre?
  • Hvilke ulemper ser du ved å fortsette som nå?
  • Hvilke ulemper ser du ved å endre?

Gjennom motiverende intervju får pasienten reflektert over sine tanker om endring slik at han/hun føler seg fri til å ta et eget valg, fremfor å bli fortalt hva han/hun bør gjøre.

Referanse

(1) Rubak S, Sandbaek A, Lauritzen T & Christensen B (2005). Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice Vol 55(513):305-12.