Roede tilbyr kurs innen endring av helseatferd til kvinner og menn. Kursene fokuserer på varig livsstilsendring gjennom et sunnere kosthold, mer fysisk aktivitet og mental trening.  Roede har 230 sertifiserte kursledere på 350 steder i hele landet samt tilbud på nett.

Basert på de offisielle anbefalingene

Roede baserer alle råd og tiltak på de nasjonale anbefalingene fra Helsedirektoratet. Vårt kurskonsept er basert på prinsippene for endringsfokusert veiledning, og kurslederne får grundig opplæring og trening i denne metoden.

Roede AS er en kommersiell aktør på lik linje med legemiddelindustrien, private medisinske klinikker og fysikalske institutter med mer.

Vår visjon er å spre kunnskap og livsglede. Vårt mål er at flest mulig skal leve et godt liv med god livskvalitet og god helse. I dag er overvekt og fedme en av de største helsetruslene.