Anne Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog bidro i forsknings spalten i bladet Diabetes, 12 mai 2017 med følgende artikkel som omhandler vektreduksjon ved langvarig og tett oppfølging.

Artikkelen kan du lese her:

Vektreduksjon har en stor og positiv effekt på helsa til de som har diabetes type 2 og er overvektige. I de nye retningslinjene for diabetes er det derfor anbefalt at disse bør få tilbud om et strukturert livsstilsbehandlingsprogram som varer i minst seks måneder, der fokus bør være på kalorirestriksjon, fysisk aktivitet og hjelp til varig atferdsendring og målet er 5-10 % varig vektreduksjon. Men er det nødvendig med slik intensiv og langvarig oppfølging for å få effekt på vekta? Det har en gruppe britiske forskere spurt seg: De delte 1267 voksne med BMI på 28 kg/m2 eller mer, inn i 3 grupper; To av gruppene fulgte kommersielle vektreduksjonsgrupper (Weight Watchers) med ukentlige møter ledet av lekfolk; enten i 3 måneder eller i 1 år. Gruppene ble drevet etter samme prinsipp som f.eks. Grete Roede eller Libra i Norge. Disse ble sammenlignet med en tredje gruppe, kontrollgruppa, som fikk utdelt en brosjyre om hvordan de kunne oppnå vektreduksjon på egen hånd og helsepersonell på legekontorene gikk raskt igjennom brosjyren med deltagerne ved tre anledninger.  I gjennomsnitt var deltagerne 53 år, 68% var kvinner og 90% var hvite av etnisk opprinnelse.

Etter 1 år hadde alle gruppene gått ned i vekt; kontrollgruppa gikk ned 3,3 kg mens de to Weight Watchers-gruppene med henholdsvis 3 måneder og 1 års oppfølging gikk ned 4,8 kg og 6,8 kg. To år etter at de startet i studien (og ingen hadde fått noen oppfølging i minst ett år) hadde alle gruppene økt litt i vekt. Gruppen som hadde fått oppfølging i ett år hadde likevel fortsatt et betydningsfullt vekttap, som var større enn det som ble målt i de to andre gruppene (4,3 kg mot 2,3 og 3,0 kg). En vektreduksjon på 5% er tilstrekkelig for å få en betydningsfull effekt på helsa og blant gruppen som ble fulgt i ett år var det nesten 60% som oppnådde dette, mens tilsvarende resultat ble oppnådd av 42 % av de som fikk 3-måneders oppfølging og 25% av de i kontrollgruppa.Blant deltagerne var det 13% som hadde type 2 diabetes, men det ble målt fastende blodsukker og HbA1c på 66% av de som deltok og nesten halvparten hadde forhøyet fastende blodsukker eller HbA1c ved start. Gruppa som ble fulgt opp i ett år fikk en betydningsfull nedgang i både fastende blodsukker (-0,4 mmol/l) og HbA1c (-0,24%). Det var liten effekt på blodtrykk og blodfettstoffer og heller ingen forskjell mellom gruppene.

Konklusjonen er at vekttapet blir større om man henviser overvektige til kommersielle vektreduksjonsgrupper som Weight Watchers sammenlignet med å gi enkle råd hos fastlegen. Øker du oppfølgingslengden fra 3 måneder til 1 år oppnår man større effekt på vekta, men også betydningsfull effekt på risikofaktorer for sykdom som HbA1c og blodsukker. Det er viktig å legge til at denne behandlingen heller ikke har noen negative effekter. Forskerne så ikke noe forskjell i resultat mellom kjønn eller sosioøkonomiske grupper. Sist men ikke minst fant de at slik behandling i 12 måneder var kostnadseffektivt i den forstand at utgiftene til deltagelse i gruppene ble tjent inn i reduserte helseutgifter i det lange løp.

Kilde:
Ahren AL et al. Extended and standard duration weight-loss programme referrals for adults in primary care (WRAP): a randomised controlled trial. Lancet Mai 2017