Nye retningslinjer for svangerskapsomsorgen ble lagt frem juni i 2018, hvor et av hovedpoengene er levevaner. Helsepersonell får en sterk anbefaling om å stille spørsmål om levevaner allerede ved første konsultasjon. Endring og motivasjon til endring er i tillegg et nært tilknyttet tematikken og bør kartlegges.

Fokusområder

Kvinner som allerede er gravide eller ønsker å bli det i nær fremtid, er svært åpne for informasjon og det ser ut til at de primært oppsøker helsepersonell for å få råd. Tidligere retningslinjer består av svært mange anbefalinger, men nå er disse redusert. Levevaner, deriblant  alkohol- og andre rusmidler, kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og vold er spesielt vektlagt i de nye anbefalingene.

Bekymring rundt overvektige gravide kvinner

En av de store bekymringene i spesialisthelsetjenesten er den økende forekomsten av overvekt og fedme i svangerskapet. Per i dag er 1 av 3 gravide kvinner i kategorien overvektig(> BMI 25). Overvekt og fedme gjør at svangerskapet blir et risikosvangerskap og dersom BMI er > 35 må den gravide følges tett opp i spesialisthelsetjenesten. Det er i de nye retningslinjene anbefalinger om at alle med en BMI > 30, tidligere svangerskapsdiabetes, etnisk bakgrunn fra Asia eller Afrika, diabetes i nær familie, tidligere barn >4500g skal ta et langtidsblodsukker (HbA1c) før uke 16. Etter uke 16 er HbA1c uegnet. Retningslinjene anbefaler videre at alle med de nevnte risikofaktorene, inkludert alle over 25 år og BMI> 25 skal ta en glukosebelastningstest mellom svangerskapsuke 24-28. Dersom en kvinne har for stor eller liten vektoppgang skal hun følges ekstra opp i helsetjenesten.

Risikosvangerskap

Fedme er i dag den viktigste risikofaktoren i et svangerskap. 15 % av gravide har en form for komplikasjon , hvorav 3,7 har hypertensjon og 3,1 % har diabetes.  Dersom en kvinne blir gravid bør BMI gjøres kjent allerede ved først konsultasjon slik at kvinnen kan komme i gang med å endre levevaner tidligst mulig.  Kvinner må i større grad også før de blir gravide opplyses hvilke konsekvenser overvekt kan medføre både i og etter svangerskapet. Dersom en kvinne har BMI > 30 i svangerskapet vil hun ha 7 x økt risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes, 9 x økt risiko for svangerskapsforgiftning og risiko for abort.

Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes oppstår som regel mellom uke 24-28 på grunn av endring i hormoner. Overvekt og fedme er en uavhengig risikofaktor for svangerskapsdiabetes, men det kan også oppstå hos normalvektige hvor insulinproduksjonen ikke fungerer optimalt. Retningslinjene anbefaler derfor at et langtidsblodukker tas 4 uker etter fødsel.

Endring av levevaner

Alkohol- og andre rusmidler frarådes i svangerskapet. Tema omkring dette bør kartlegges ved første konsultasjon og der det er nødvendig må kvinnen få hjelp til endring. Kosthold og fysisk aktivitet er også et viktig aspekt i svangerskapet og temaer knyttet til dette bør i likhet med levevaner generelt tas opp allerede ved første møte.

Tidlige kostholdsråd

Norske kostanbefalinger anbefales til gravide, kun noen få justeringer er anbefalt og kan leses om her. Det er visse næringstoffer som mange gravide får for lite av hvor det bør vurderes et kosttilskudd. Dette er henholdsvis jern, jod,  D vitamin og folsyre. Sistnevnte anbefales som et tilskudd på 400 mikrogram før svangerskapet finner sted og gjennom det første trimesteret.  10 mikrogram D vitamin er også anbefalt.  Dersom en kvinne drikker lite (mindre enn 6-7 dl) melk og spiser lite hvit fisk anbefales det 150 mikrogram jodtilskudd daglig. Kalsium tilskudd vurderes dersom melkeinntaket er lavt.  Om den gravide kvinnen er overvektig anbefales en lavere vektøkning gjennom svangerskapet sammenliknet med en normalvektig.

Dessverre er det slik at dersom en kvinne er overvektig i svangerskapet og har en eller flere tilleggsutfordringer knyttet til overvekt, er barnet predisponert for å utvikle livsstilsykdommer og overvekt.

Fysisk aktivitet

Kvinnen bør allerede tidlig i svangerskapet informeres om fordelene ved fysisk aktivitet. Dersom kvinnen ikke har vært aktiv tidligere, anbefales det at hun øker sin aktivitet i svangerskapet. Er hun aktiv kan hun fortsette slik hun pleier med visse forhåndsregler. Kvinnen anbefales både kondisjon- og styrketrening med fokus på bekkenbunn, rygg – og kjerne muskulatur.Retningslinjene anbefaler at den gravide kvinnen sitter minst mulig gjennom dagen, men holder seg i aktivitet.

God oversikt på helsedirektoratets sider

Det er svært god oversikt over retningslinjene både iht praktiske tiltak, men også begrunnelse for hvorfor anbefalingene finner sted. Anbefaler alle som jobber med gravide kvinner å gjøre seg kjent på helsedirektoratets hjemmeside hvor nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen ligger lett tilgjengelig.

Kilder:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen/seksjon?Tittel=levevaner-hos-gravide-tidlig-20014666#gravide-bør-få-tilbud-om-en-strukturert-samtale-om-levevaner-på-første-konsultasjon-og-vurdere-sammen-med-fastlege-og/eller-jordmor-om-det-kan-være-behov-for-flere-konsultasjoner-og-oppfølging-utover-basisprogrammetsterk-anbefaling

http://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/gravide/