Å tilrettelegge for kostholds- og livsstilsendring på arbeidsplassen er en verdifull investering for medarbeider og arbeidsgiver. Dette handler ikke om ‘slanking’ av medarbeidere, men om fokus på sunn livsstil, helse, overskudd og trivsel. Med eller uten fokus på vekt etter eget ønske.

Vi i Roede har veldokumenterte resultater og svært mange fornøyde deltakere, kunder og samarbeidspartnere. Roede kostholds- og livsstilskurs er et lavterskel tilbud, rimelig og enkelt å gjennomføre.

Les også: Tilbyr Roede-kurs i arbeidstiden

Visste du at? *

  • Usunn livsstil er den viktigste årsak til helsetap, og usunt kosthold er risikofaktor nr. 1.
  • Det er tydelig sammenheng mellom usunn livsstil og diabetes, hjerte-/karlidelser, mange kreftformer og muskel- og skjelettlidelser.
  • Fedme øker risiko for sykdom og sykefravær.

Den store helsegevinsten for en arbeidsgiver består i å engasjere de mange medarbeidere som befinner seg i en risikogruppe for livsstilssykdommer.

*data fra Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå (2016).

Trening alene er ikke nok

Flere bedrifter satser på tiltak for fysisk aktivitet, men når ofte bare de som er mest aktive fra før (SSB,2017). Tiltak for livsstilsendring med kosthold, mosjon og motivasjon for endring, når bredere i bedriften.

Tid

Vi vet samtidig at tid oppleves som det største hinderet for livsstilsendring. Arbeidsplassen er en unik arena for ulike livsstilstiltak med positiv effekt for både medarbeidere og arbeidsgiver.

Livsstilsendring virker!

Deltakerundersøkelsen 2016:

  • 94 % har fått sunnere kosthold
  • 80 % har lykkes med varige endringer av levevaner
  • 80 % har beholdt hele eller deler av vekttapet
  • 88 % er mer fysisk aktive
  • 83 % opplever at de har et bedre selvbilde
  • 86 % har fått mer overskudd i hverdagen
  • 2 av 3 fikk reduserte helseplager etter kurs.

N:4500
Se hele vår deltakerundersøkelse her!

Hele 96 % av våre deltakere mener kurs er viktig for å lykkes med å endre livsstil.

Det er viktig å investere i de ansattes helse

SKIEN KOMMUNE

Roede-metoden ga dokumenterte resultater med mer overskudd, bedre helse, økt trivsel, bedret søvn, redusert medisinbruk og vektreduksjon.

”Høsten 2013 startet vi opp et samarbeid med Roede-kurs for å kunne tilby ansatte i Skien kommune et kvalitativt godt kurstilbud innen kostholds- og livsstilsendring. Så langt har vi hatt gleden av å ha kjørt 60 kurs og 700 personer fra de ulike kommunalområdene har deltatt”, sier Mette Løvåsen, rådgiver i bedriftshelsetjenesten. Kurset er et av de mest populære tiltakene noensinne Bedriftshelsetjenesten i kommunen hadde et ønske om å gjennomføre kursene selv. De fikk opplæring og ble sertifiserte Roede-kursledere. De ønsket å jobbe forebyggende og fremme god helse for de ansatte. De samarbeider også med NAV. ”Som et tiltak mot forebygging av sykefravær, kan leder på arbeidsplassen søke om tilretteleggingstilskudd på systemrettet tiltak”, sier Løvåsen.

TRONDHEIM KOMMUNE

Sykefraværet var høyt og energinivået lavt. Det førte til at ansatte i Trondheim kommunes miljøservice-avdeling fikk tilbud om Roede-kurs, gjennomført av en lokal Roede-kursleder. ”Ved å følge kursopplegget fikk jeg økt overskudd og bedre helse. Forslaget (red: tiltaket) ble positivt mottatt hos mine overordnede. Mine kolleger melder om bedre form og mer energi – vi støtter og oppmuntrer hverandre og vi har endret matvanene på arbeidsplassen”. ”Legen sa at Roede-metoden var det eneste han hadde tro på med tanke på vekttap og helsegevinst. Det er en fin tilbakemelding i og med at Roede-kurset er ment som et helsefremmende tiltak på arbeidsplassen vår”, understreker Marit Sellevik, Områdeleder miljøservice, Trondheim kommune.

Roede følger myndighetenes anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet samt prinsippene for endringsfokusert veiledning. På et Roede-kurs går man ikke på kur eller diett, men lærer å ta de gode valgene ved å spise vanlig sunn mat og fremme fysisk aktivitet. Roede samarbeider med Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Aktiv mot kreft og Aktivitetsalliansen samt mange av landets leger. Roede ønsker å bidra til myndighetens mål med å redusere livsstilsykdommer med 25 % innen 2025.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Karoline Steenbuch Lied,
karoline.steenbuch.lied@roede.com