Nylig ble en stor internasjonal rapport om kosthold, ernæring, fysisk aktivitet og kreft lagt frem av World Cancer Research Fund (WCRF). Datagrunnlaget for rapporten er 17 ulike kreftformer, 51 millioner involverte hvorav 3,5 millioner fikk en kreftdiagnose. Av 17 ulike kreftformer kan 12 knyttes til overvekt. Dette er fem flere – siden forrige rapport ble lagt frem i 2007.

Mange overvektige i samfunnet

Globalt sett er det i dag flere overvektige enn undervektige og flere som dør av livsstilsykdommer enn for noen tiår siden, hvor det var smittsomme sykdommer som utgjorde den største trusselen. Bukfedme er minst gunstig. Overvekt, fedme og livsstilsykdommer er økende i mange land, også blant barn.  I Norge er det over 53 % som i dag er overvektige- og det er fortsatt en økning. Myndighetene i samtlige land bør bruke rapporten og legge en strategi for hvordan de bedre kan forebygge overvekt og fedme, særlig i tidlig alder både individrettede tiltak såvel som strukturelle.

Hva er årsaken til at overvekt øker risikoen for å utvikle kreft?

Cellene i kroppen har behov for energi, men blir energien for høy sammenliknet med forbruket kan dette føre til cellevekst og utvikling av kreft. En annen faktor er at fettvevet er et salgs levende organ som produserer hormoner slik som østrogen. Østrogen kan skape ubalanse i kroppen og øke risiko for hormonorienterte krefttyper, som for eksempel eggstokkreft eller brystkreft etter overgangsalder. Overvekt har ofte mer insulinlignende vekstfaktor i blodet enn normalvektige som igjen ser ut til å stimulere cellevekst og dermed øke risiko for å utvikle kreftsvulster. I tillegg ser det ut til at leptin, som er et hormon som øker ved overvekt, kan stimulere cellevekst. Andre mulige forklaringer kan være opphopning av uheldige stoffer i fettvev som kan skape betennelsesprosesser i kroppen. Ettersom overvekt og fedme øker mengde fettvev vil mengden uheldige stoffer som hopes opp være betydelig sammenliknet med normalvektige.

Hvilke levevaner er anbefalt?

I rapporten til WCRF 2018 fremkommer det at det viktigste enkeltpersoner kan gjøre for å minimere kreftrisiko er å være normalvektig (BMI 18,5-25), dermed anbefales overvektige å redusere vekten eller unngå ytterligere vektoppgang. Den andre anbefalingen er å øke fysisk aktivitet.Deretter anbefales et kosthold rikt på frukt, grønnsaker, bær, belgvekster og fiber . Det anbefales å redusere inntaket av  alkohol, rødt kjøtt og aller helst unngå bearbeidet kjøtt. Matvarer med sukker, stivelse, fett og salt samt junk-food og ultraprosessert mat bør reduseres. Det frarådes også å bruke kosttilskudd. I rapporten presiseres det at det ikke finnes enkeltmatvarer som øker eller reduserer risiko for kreft, men at det er helheten i kostholdet  som er av betydning.

Hva nå?

Myndighetene bør i enda større grad legge til rette for forebyggende arbeid og iverksette tiltak ved økende vekt tidligere enn det gjøres i dag.  Per i dag finnes det få eller ingen tiltak til grupper som vil ha nytte av langtidsoppfølging ved endring av levevaner. Systematiske og langvarige tiltak allerede ved en lett overvekt bør prioriteres fordi det vil være langt enklere for den enkelte å endre vaner på dette tidspunkt, enn når en stor grad av overvekt eller fedme er et faktum.

Kilder: