Roede har et godt etablert lavterskeltilbud til personer som trenger å komme i gang med fysisk aktivitet og gjøre kostholdsendringer for å gendre livsstil. Våre kurs holdes av kursledere som selv har endret livsstil,såkalt likemannsprinsipp. Det å få hjelp av noen som vet hva man strever med, er både motiverende og lærerikt. Den gruppedynamikken som skapes ved å gå på kurs sammen med andre som er i samme situasjon er en viktig faktor for å oppnå varige resultater.

I tråd med de offisielle retningslinjene

Roede baserer alle råd og tiltak på de nasjonale anbefalingene fra Helsedirektoratet. Man kan være trygg på at man får oppdatert og riktig kunnskap, samt god veiledning til å finne ut hvilke endringer den enkelte kan gjøre i sin hverdag.

Videre er vårt kurskonsept basert på prinsippene for endringsfokusert veiledning, og kurslederne får grundig opplæring og trening i denne metoden.

Roede-metodens fire pilarer

Roede-metoden bygger på fire pilarer som alle er like viktige for å lykkes med en livsstilsendring og et sunn vekt som varer.

Vi fokuserer ikke bare på å spise mindre og trene mer. Motivasjon og mestring er også viktige elementer knyttet opp til det å endre vaner. Sammen med våre deltakere legger vi til rette for at endrer livsstil på en fornuftig måte, og at de skal komme helt i mål og lykkes med endringen eller å holde vekten etterpå.  Våre fire pilarer:

Motivasjon- og mestring er brikken for den mentale delen av endringsprosessen. Motivasjon er ferskvare. Derfor er det viktig med hyppig oppfølgning for å oppnå varige resultater. Her jobber vi også med økt selvinnsikt og bevisstgjøring av vaner, og ikke minst med å sette mål og delmål som bidrar til å holde fokus underveis.  Sunne levevaner og gode valg i hverdagen henger tett sammen med hvordan man har det og hvordan man tenker. For å hjelpe deg inn på et bedre tankespor bruker vi kjente psykologiske prinsipper for motivasjon og mestring.

Lettere sammen er brikken som viser til det samspillet som er mellom kursleder og kursdeltakere, og mellom kursdeltakere som går på lokale kurs. Her er Roede unike. Ingen andre kan tilby å følge kursdeltakerne sine helt til de er i mål. Vår erfaring er at det å gå på kurs, få jevnlig oppfølging av en kursleder og gå i gruppe sammen med andre er viktige suksesskriterier for å lykke med endring av helseatferd. Dette bekreftes også i forskningen.

Aktivitet er brikken for all fysisk aktivitet, og på kurset vil vi fokusere på både hverdagsaktivitet og trening (kondisjon og styrke). Vi vil motivere til mer av begge deler.  For mange kilo på kroppen kan gjøre trening vanskelig for enkelte. Uavhengig av hvor aktiv pasienten er i dag vil vi motivere til gode endringer som passer inn i deres liv og hverdag. Vårt fokus er at man skal mestre endringene. Så mange som 63 % av våre tidligere kursdeltakere har gått fra en stillesittende tilværelse til en hverdag med mer fysisk aktivitet.

Matglede er brikken som favner alt som har med mat å gjøre. Alt fra kosthold, ernæring og matvarevalg til velsmakende, mettende og lettlagde oppskrifter. I en startfase på kurs, er det kanskje her de fleste bruker mest tid og energi. For å forenkle denne prosessen ha vi blant annet inngått et samarbeid med Godtlevert.no, som nå tilbyr Roedekassen. Det gjør det enklere for kursdeltakere å ta sunne og smarte middagsvalg i hverdagen.