En høy andel ungdommer strever med vekten, men har ikke så stor overvekt at de faller inn under spesialisthelsetjenesten. Per i dag mangler det tiltak for oppfølging i noen primærhelsetjenester. Roede har tatt initiativ til å møte behovene for tiltak ved å utvikle et skreddersydd kurstilbud.

Tilbudet er basert på et samarbeid mellom Roede og prosjektet «Fra kunnskap for bedre handling- hvordan forebygge overvekt og fedme hos barn og unge» ledet av Samira Lekhal, Seksjonsoverlege ved senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge.

Kurset retter seg mot ungdom i alderen 13-17 år og deres foreldre.

Mål for kurset

 • Tilby hjelp til livsstilsendring og vektreduksjon til barn og unge med overvekt/fedme
 • Tilby jevnlig oppfølging i gruppe sammen med andre i samme situasjon
 • Øke kunnskap om kosthold, smarte valg, motivasjon og mestring hos ungdom og foreldre

Hva er Roede-kurs UNG?

 • Alle råd er basert på de offisielle anbefalingene
 • Fokus på endring av levevaner
 • Inkluderer kostverktøyet.no i forhold til beregning av mengde og porsjonsstørrelser spesifikt til ungdommer
 • Kostholdet er familievennlig og lett å følge over tid
 • Kurset gir en ramme for dialog mellom foreldre og ungdom
 • Oppfølging av vekt og andre aktuelle mål

Kursinfo

 • Kurset holdes på helsestasjonen og koordineres av helsesøster
 • Helsesøster er velkommen til å delta på et eller flere møter om ønskelig
 • Erfaren kursleder fra  Roede
 • 8-10 ungdommer per kurs
 • Minimum 8 ukentlig kursmøter eller annenhver uke
 • Foreldre deltar på minst 4 kursmøter

Oppfølging over tid er svært viktig for å endre en vane og bli der. Barn og unge som ikke får hjelp, kan risikere og øke overvekten med de utfordringene fysisk og psykisk som kan følge med.