BMI (body mass indeks), også kalt KMI (kroppsmasseindeks) på norsk, er en internasjonal standard for beregning av overvekt hos voksne. BMI skiller ikke mellom muskler og fett. Det gjør at en person med stor muskelmasse eller stor væskeansamling kan klassifiseres som overvektig selv om fettprosenten er lav. BMI sier heller ingenting om fettets plassering på kroppen.

Retningslinjer for BMI

En person med BMI over 25 klassifiseres som overvektig. Det er viktig å kombinere BMI med midjemål for å kartlegge fettets plassering på kroppen og om personen har en usunn vekt.

Offisielle grenseverdier for BMI hos voksne:

Under 18,5 Undervekt
18,5 – 24,9 Normalvekt
25,0 – 26,9 Lett overvekt
27 – 29,9 Overvekt med noe økt helserisiko
Over 30 Fedme med vesentlig helserisiko

Retningslinjer for midjemål

En person med høyt midjemål kan bli klassifisert som normalvektig, men likevel ha en økt helserisiko på grunn av fettets plassering:

Økt risiko* Betydelig økt risiko*
Kvinner 80 cm 88 cm
Menn 94 cm 102 cm

*WHO sine retningslinjer for midjemål

Midjemål måles midt mellom nederste ribben og øvre kant av hoftekammen ved bruk av et uelastisk målebånd. Det skal måles på utpust og personen skal slappe av i magemusklene.

Retningslinjer for midje-hofte-ratio

En person med høy midje-hofte-ratio kan bli klassifisert som normalvektig, men likevel ha en økt helserisiko på grunn av fettets plassering:

Betydelig økt risiko*
Kvinner ≥ 0,85
Menn ≥ 0,90

* WHO sin retningslinje for midje-hofte-ratio

Hoftemål måles rundt det videste området rundt setet med et uelastisk målebånd som holdes parallelt med gulvet. Deretter beregnes ratioen: Midjemål/hoftemål = midje-hofte-ratio.

Beregning av energibehov

Det finnes ulike måter å beregne sitt daglige energibehov, en enkel måte er å regne 30 kcal per kg kroppsvekt. Veier man 80 kg, er dagsbehovet 80 x 30 = 2.400 kcal. For å gå ned i vekt anbefaler vi i Roede at man inntar 500 – 800 kcal mindre enn dette. Det vil gi et moderat vekttap på 1/2 til 1 kg per uke. Man vil kunne ha et variert og sunt kosthold og trenger ikke føle seg sulten underveis. Kombinert med regelmessig fysisk aktivitet vil man oppnå et sunt vekttap.