Hvert år utføres omkring 3000 slankeoperasjoner i Norge. For å tilbys en slik operasjon må man ha en BMI på minst 40. Har man allerede utviklet fedmerelaterte sykdommer senkes kravet, til en BMI på 35. Men er slankeoperasjon eneste utvei for en person med sykelig overvekt? Selv om operasjon hjelper mange, er det flere som går opp i vekt igjen.

Ulike typer overvektsoperasjoner

Det finnes flere varianter av overvektsoperasjon. Gastric bypass er den mest brukte, hvor en stor del av magesekken og en del av tynntarmen kobles bort. En annen form for slankeoperasjon er Gastric banding, hvor det blir satt et justerbart bånd rundt øvre del av magesekken som gjør at man må spise mindre av gangen og man blir fortere mett. Denne type operasjon brukes mer forebyggende for å stabilisere vekten og hindre ytterligere vektøkning. Gastric sleeve er en annen operasjonsform, som går ut på å minske magesekken, slik at den kun har plass til små mengder mat av gangen.

Man må være i stand til å endre livsstilen din uansett

Etter en slankeoperasjon må man følge bestemte kostholdsråd og være i regelmessig fysisk aktivitet resten av livet for å opprettholde en varig vektreduksjon. Med andre ord: Det samme som man må gjøre for å gå ned i vekt uten en operasjon! Heldigvis er det mange som oppnår gode resultater gjennom slankeoperasjon, men for mange kan det være bedre å endre kostholdsvaner og fysisk aktivitet uten en operasjon i forkant. Man må uansett være motivert til å gjøre endringer i livsstilen sin.

Risiko ved slankeoperasjon

Som ved alle operasjoner er heller ikke en slankeoperasjon nødvendigvis uten bivirkninger eller komplikasjoner. Vanlige bivirkninger etter operasjon er kvalme, oppkast, dumpingsyndrom, luftsmerter, refluks og diaré. Generelle komplikasjoner etter en slankeoperasjon er sårinfeksjon, blodpropp, lungebetennelse eller urinveisinfeksjon. Forekomsten av komplikasjoner øker med økende overvekt, og med forekomst av andre sykdommer.

Erstatter en avhengighet med en annen

Dersom en persons overvekt henger sammen med en avhengighet, enten det dreier seg om sukker, alkohol eller annen form for avhengighet, kan det skape problemer etter en slankeoperasjon. Om man på forhånd har en sukkeravhengighet som ikke er behandlet, forsvinner ikke suget etter sukker selv om man opereres. Suget etter å dempe den indre uroen man før brukte mat til å bedøve kan derfor erstattes av en ny type misbruk, som for eksempel alkohol.

Dokumentert effekt

I følge Overvektsklinikken Aleris er slankeoperasjon i dag den eneste dokumenterte behandlingen som gir varig vektreduksjon dersom man lider av sykelig fedme. Det betyr likevel ikke at alle lykkes. Det er viktig å understreke at det er livsstilsendringen som gir effekten, ikke selve operasjonen. Den beste måten å gå ned i vekt på er gjennom et sunt kosthold og fysisk aktivitet.

En helhetlig behandling og langvarig oppfølgning

Det er vist at det som fører til varig vektreduksjon er en helhetlig behandling med oppfølgning over tid (1, 2). Mange med alvorlig overvekt lykkes gjerne å gå ned i vekt, men problemet er at det er svært vanskelig å holde den nye vekten. Kroppen “husker” maksvekten og prøver å unngå en lavere vekt. Derfor er det viktig å ikke se på selve vektreduksjonen som den endelige måloppnåelsen. Det er først etter at vektreduksjonen er oppnådd at jobben egentlig starter. For mange er det også viktig å få hjelp med det psykiske, ikke bare det fysiske, for å unngå å falle tilbake i gamle vaner.

Referanser

(1) Andersen og Grimsmo; Langtidseffekt ved slanking i selvhjelpsgrupper; Tidsskrift for Den Norske Lægeforening nr 1, 1999; 119: 14-7
(2) S. Ash et. al; A randomised control trial comparing lifestyle groups, individual counselling and written information in the management of weight and health outcomes over 12 months; International Journal of Obesity (2006) 30, 1557–1564.