Usunt kosthold og overvekt er vår største helsetrussel. Nordmenn lever stadig lenger og har generelt god helse. Det er likevel noe som er bekymringsfullt; Den økende vekten i befolkningen.

I dag er omtrent halvparten av befolkningen overvektige og én av fem har fedme. Med den økende vekten øker sykdomsbyrden i befolkningen. Dette må vi ta på alvor, både for folkehelsen og for livskvaliteten til hver enkelt av oss. Folkehelseinstituttet har i 2016 sett på hvilke risikofaktorer som gir størst sykdomsbyrde i Norge, og blant de viktigste er usunt kosthold, røyking, høyt blodtrykk, overvekt, høyt kolesterolnivå, høyt fastende blodsukkernivå, høyt alkoholforbruk og fysisk inaktivitet.

Et vekttap på 5 – 10 % gir helsegevinst

Det at usunt kosthold og høy vekt ansees som viktige risikofaktorer er kanskje overraskende? Heldigvis kan små grep utgjøre stor forskjell og gi bedre helse. Små endringer i kostholdet kan gi stor gevinst. I tillegg må ikke gå ned mange kilo for å oppnå helsegevinst. Det er ikke bare de som går ned mange kilo som oppnår helsegevinst. Det er godt dokumentert at et vekttap på “bare” 5 – 10 % av egen kroppsvekt gir store helsegevinster. For en sunn og varig vektreduksjon er det anbefalt å gå ned ½ – 1 kg per uke.

Jevnlig oppfølgning og veiledning

Forskning viser at et av de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med en livsstilsendring og et varig vekttap er å få jevnlig oppfølging og veiledning underveis i prosessen (1,2). Undersøkelser viser at blant de som vil gå ned i vekt på egenhånd er det hele 8 av 10 som ikke får det til. Det er ikke lett alene. Roede tilbyr kurs til kvinner og menn innen endring av helseatferd. Kursene fokuserer på varig livsstilsendring gjennom et sunnere kosthold, mer fysisk aktivitet og mental trening. Roede har kurstilbud i hele landet samt tilbud på nett. Kursene holdes av kursledere som selv har fått en ny og sunnere livsstil og en varig sunn vekt ved å legge om livsstilen. Det å få hjelp av noen som vet hva man strever med er trygt, motiverende og lærerikt. På kurs er man i gruppe sammen med andre som er i samme situasjon og alle møtes med respekt og forståelse.

Basert på de offisielle anbefalingene

Roede-metoden baserer seg på de offisielle anbefalingene fra Helsedirektoratet. Man kan være trygg på at man får oppdatert og riktig kunnskap, samt god veiledning til å finne ut hvilke endringer den enkelte kan gjøre i sin hverdag. Gjennom ukentlige møter og oppfølging over tid lykkes man både med vekttap og bedre helse.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Diabetesforbundet og Roede går sammen i kampen for en bedre folkehelse der vi alle skal få sunnere levevaner med en sunn vekt.

Referanser

(1) Andersen og Grimsmo; Langtidseffekt ved slanking i selvhjelpsgrupper; Tidsskrift for Den Norske Lægeforening nr 1, 1999; 119: 14-7
(2) S. Ash et. al; A randomised control trial comparing lifestyle groups, individual counselling and written information in the management of weight and health outcomes over 12 months; International Journal of Obesity (2006) 30, 1557–1564.