Snakk om vekt

LHL, Diabetesforbundet og Roede vil hjelpe leger og helsepersonell til å ta den viktige samtalen om overvekt og fedme med sine pasienter. Vi vet at dette kan være et vanskelig tema å ta opp, både for lege og pasient, fordi man rører ved mange følelser og tabuer. Vi ønsker å gjøre det enklere å snakke om dette sammen, og gi noen konkrete verktøy for hvordan man kan jobbe med endring av levevaner.

Hvordan møte barn og unge som sliter med overvekt og fedme?

Norge følger WHO sine mål om å redusere forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer i perioden 2010-2025. Norge skal rapportere og blir målt ut ifra utvikling av overvekt og fedme blant ungdom og voksne.  Overvekt og fedme er nå [...]

Livsstilsendringskurs for ungdommer 13-17 år

En høy andel ungdommer strever med vekten, men har ikke så stor overvekt at de faller inn under spesialisthelsetjenesten. Per i dag mangler det tiltak for oppfølging i noen primærhelsetjenester. Roede har tatt initiativ til [...]

Vær ærlig med meg – det kan gi meg et nytt liv!

Da Erik Bøhren (23) studerte film i Stavanger, brukte han nesten all tid på studiearbeid, film og dataspill. Sunt kosthold og trening var det siste han tenkte på. Gjennom Roede-kurs har han blitt kvitt de [...]

Snakk om vekt – våre erfaringer

Snakk med pasienten din om overvekt. Undersøkelser blant våre kursdeltakere med BMI > 30, altså fedme, viser at kun halvparten av pasientene snakker med legen sin om vekt. Av disse var det hele 85 % [...]

Gode råd ved ambivalens

Ambivalens er helt normalt i en endringsprosess. Når en pasient opplever at det er vanskelig å innse at det er behov for endring, er det viktig å motivere på riktig måte. Ambivalens er såpass sentralt [...]

Jeg anbefaler mine pasienter å gå på Roede-kurs

Jeg heter Kari Lise Jacobsen Eidjar og jobber som fastlege ved Legevakt Vest i Oslo - et tverrfaglig medisinsk senter som jeg driver. I mange år har jeg jobbet med livsstilssykdommer og overvektige pasienter. Mine [...]

Når pasienten vil gå ned i vekt

Når pasienten har bestemt seg for å gå ned i vekt, er det viktig at han/hun tenker nøye gjennom følgende spørsmål: Hva er dine grunner for å gå ned i vekt? Hvordan vil du gå [...]

Tips for å komme i gang

Når pasienten er klar for å endre livsstil og har tenkt gjennom hvordan det skal gjennomføres kan det være fint med noen praktiske hjelpemidler. Foruten kurs, kan vi tilby både brosjyre materiell, fakta-ark og gratis medlemskap [...]