Snakk med pasienten din om overvekt. Undersøkelser blant våre kursdeltakere med BMI > 30, altså fedme, viser at kun halvparten av pasientene snakker med legen sin om vekt. Av disse var det hele 85 % som selv tok initiativ til samtalen. Blant de som ikke hadde snakket med legen sin om vekt, ønsket halvparten at legen hadde tatt det opp med dem.

Vekt er følelser

Vi vet at overvekt kan være et vanskelig tema å ta opp, både for lege og pasient, fordi man rører ved mange følelser og tabuer. For å bidra til å gjøre denne samtalen enklere har vi i samarbeid med LHL og Diabetesforbundet utviklet et materiell rettet mot lege og pasient. Målet er å motivere flere til å ta grep om egen livsstil, endre levevaner og unngå at overvektige utvikler fedme. Altså motivere til små grep, mens små grep fortsatt kan gjøre stor forskjell.

I følge Helse- og omsorgsdepartementet er det kommunene, ved blant annet legene, som er ansvarlig for å følge opp folkehelsen til befolkningen. Dette betyr at du som fastlege også bør ta opp tema overvekt. Hva kan du gjøre?

Det vanskelige temaet overvekt – våre erfaringer:

  • Våg å ta samtalen om hvor viktig mat og sunn livsstil er for god helse og at overvekt kan forringe livskvaliteten.
  • Ta bort skam. Vi lever i et fedmefremkallende samfunn og det skal mye bevissthet og viljestyrke til for ikke å bli overvektig i dag.
  • Vis at du bryr deg. Ikke vær redd for å støte pasienten din. Er du nysgjerrig, direkte og ydmyk, kan dere få en god samtale om dette.
  • Det er viktig å ta samtalen før problemet har blitt for stort og overvekten har blitt til fedme. Du kan hjelpe din pasient å snu en uheldig utvikling.
  • Undersøkelser viser at overvektige ønsker å bli møtt med ord som overvekt, overvektig kropp og for mange kilo i stedet for tykk, feit, fedme og vanskelige medisinske uttrykk som obesitas.
  • Pasienten trenger konkrete råd om hvor hun eller han kan henvende seg for å få hjelp. For eksempel Frisklivssentraler eller seriøse aktører som jobber i tråd med de offisielle anbefalingene som for eksempel  Roede.
  • Snakk MED og ikke TIL pasienten om overvekt

Det er aldri for sent å komme i gang!