Det er veldokumenterte effekter at fysisk aktivitet er gunstig for helsen. Det er anbefalt å være fysisk aktiv forebyggende, men også under behandling av visse sykdommer, både somatiske og psykiske lidelser.

Helsemyndighetene anbefaler å være i aktivitet minimum 30 minutter om dagen for voksne og 60 minutter for barn. Mange tror kanskje at den viktigste treningen er kondisjonstrening, og ja det er viktig, men vi må ikke glemme styrketrening og dens fordeler. Forskningen på styrketrening har økt de senere år og det er påvist en sammenheng mellom lav muskelstyrke og økt risiko for tidlig død.

Styrketrening forebyggende for sykdom

Kondisjonstrening øker hjertefrekvensen og er således en ypperlig form for å belaste hjertet, forbedre hjertets minuttvolum og pumpeevne. I tillegg vil kondisjonstrening forebygge livsstilsykdommer. På lik linje med hjertemuskelen må også skjelett muskulaturen belastes for å ivareta helsen. Styrketrening forebygger en rekke livsstilsykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, metabolsk syndrom, osteporose, muskelsmerter og lett til moderat depresjon og angst.

Styrketrening ved vektreduksjon

Mange som ønsker å gå ned i vekt tyr til kondisjonstrening fordi det er en umiddelbar økning i energiomsetning. I tillegg til økt kondisjonstrening anbefales jevnlig styrketrening. I en vektreduksjonfase vil både fettmasse, men også muskelmassen normalt sett reduseres. For i størst mulig grad motvirke reduksjon i muskelmasse anbefales styrketrening.  Hvis styrketrening gjennomføres 2-3 ganger per uke kombinert med et kaloriunderskudd vil dette være med på å forhindre for stor reduksjon i muskelmassen. I tillegg vil styrketrening være en fin kombinasjon med kondisjon ettersom økt muskelmasse også er av betydning for effekten av kondisjonstrening.

Styrketrening for eldre

Styrketrening blant eldre er viktig for å redusere muskelsvinn, forebygge fall, men også for å være funksjonell lengst mulig. Det å kunne ha muskelkraft for å bevege seg, reise seg opp, gå trapper, skru av lokk på maten, hente matvarer eller andre ting fra skapet kan direkte overføres fra styrkeøvelsene. Jo lengre en eldre person klarer å mestre daglige gjøremål, er dette med på å forebygge blant annet skrøpelighet, underernæring og unødvendige brudd. Studier har vist at to tiårs tap av styrke og muskelmasse ser ut til å kunne gjenvinnes etter to måneder med styrketrening blant eldre.

Konklusjon

Flere forskningsresultater viser hvilken effekt kondisjonstrening har ved å redusere risiko for hjerte- og karsykdom, mens styrketrening har vist seg å redusere bukfedme. Dette er en av flere årsaker til at vi ikke skal velge den ene treningsformen fremfor den andre, men begge deler.

 

Kilder:

https://helsedirektoratet.no/Documents/Publikasjonsvedlegg/IS-1592-aktivitetshandboken-kapittel-10-helseaspekter-ved-styrketrening.pdf