Dersom du går på medisiner for lavt stoffskifte, råder vi deg til å snakke med din lege før du setter i gang med vektreduksjon, da det kan ha betydning for medisineringen.

Noen med lavt stoffskifte opplever det utfordrende å redusere vekten. Men å bremse vektøkning er et viktig grep, så gi prosessen tid. Det er ikke noe fasitsvar på hva som er optimalt kosthold ved lavt stoffskifte, men et variert og næringsrikt kosthold etter Roedes anbefalinger er et godt utgangspunkt. Noen kan ha behov for kosttilskudd, men avklar dette med lege, ettersom noen tilskudd kan påvirke effekt av medisiner. (Et eksempel er  jerntilskudd som kan danne uløselige komplekser med Lavaxin og bør derfor ikke tas samtidig med Levaxin).

colourbox7172482

Vi gjengir her råd og tips knyttet til livsstil fra Norsk Thyreoideaforbund. Disse rådene er i tråd med kosthold og livsstilsråd i Roede-metoden:

  • Stoffskiftesykdom krever ingen spesiell diett, men det er viktig å få i seg passe mengder jod (ikke for mye og ikke for lite). Dette gjør man ved å spise egg, melkeprodukter, ost og kjøtt i passe mengder. I tillegg er et sunt kosthold med mye fiber å anbefale. Vitamintabletter med mineraler fra vanlige butikker eller apotek inneholder 150 ug jod, som er døgnbehovet.
  • Det er viktig å finne fram til en kost som holder blodsukkeret relativt stabilt gjennom dagen.
  • Spis regelmessige måltider, for eksempel hver 3. – 4. time.
  • Fysisk aktivitet er viktig for alle, også kronisk syke. Du bør være i jevnlig fysisk aktivitet, samtidig som det er viktig å tilpasse aktiviteten til egenform. Det er også viktig å hvile godt mellom øktene.
  • Stress i alle former synes å kunne påvirke stoffskiftet negativt, selv om du i utgangspunktet er velregulert med medisiner. Forutsigbarhet i hverdagen hjelper. Faste rutiner har god effekt for mange.

Fakta om lavt stoffskifte

Hypotyreose er en tilstand med nedsatt stoffskifte som følge av nedsatt utskillelse og nedsatt mengde i blodet av stoffskiftehormonene TSH og tyroksin. Symptomer kommer fra ulike organer i kroppen, og sykdommen kan derfor ha mange ulike symptomer.

Blodprøver bekrefter diagnosen. Hormonprøver viser at TSH er forhøyet, og tyroksin (T4) er for lavt. Målet med behandlingen er å normalisere stoffskiftet og derved fjerne symptomer og forhindre komplikasjoner av sykdommen. Behandlingen består i å erstatte mangelen på tyroksin fra skjoldkjertelen med tyroksin i tablettform (Levaxin). Dosen justeres ut fra effekten på symptomer og bestemmelse av hormonmengden i blodprøver.

Den samlede forekomsten av hypotyreose i befolkningen er 1 %. I helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) fant man at 4,8 % av kvinnene og 0,9 % av mennene fikk behandling for hypotyreose. Forekomsten er høyere jo eldre man blir.

Subklinisk hypotyreose er et omstridt fenomen. Begrepet brukes om en tilstand der det kan påvises lett forhøyede blodverdier av TSH, men normale tyroksinverdier. Pasienten kan ha vage og diffuse plager som tretthet, uopplagthet, slitenhet, og det blir tatt stoffskifteprøver på grunnlag av dette. Det er en tilstand som kan utvikle seg til hypotyreose, men som ikke regnes som en sykdom i seg selv. Forekomsten er høyest blant kvinner over 60 år.


Kilder:
•    Norsk Thyreoideaforbund,
www.stoffskifte.org
•    www.nhi.no