Det er velkjent at trening og bevegelse forebygger en rekke sykdommer. Det som kanskje ikke er like kjent er at trening under kreftbehandling ser ut til å gi en rekke positive gevinster. Forskningsfeltet på dette er fortsatt relativt i et tidlig stadium, men har så langt gitt noen lovende resultater. Vår samarbeidpartner, Aktiv mot kreft gjør en unik jobb med å fremme trening som en del av kreftbehandlingen.

Trening er forebyggende for en rekke sykdommer

Kondisjonstrening er spesielt gunstig for å trene hjerte og- karsystemet. Styrketrening er viktig for å opprettholde muskelmassen, samt forebygge muskel og skjelettplager,  benskjørhet og skrøpelighet. Begge deler anbefales jevnlig hver uke. Pulsen må opp og muskulaturen må påvirkes. På tross av gode levevaner i form av fysisk aktivitet og et sunt kosthold er det likevel noen som blir syke. Tidligere ble behandlende kreftpasienter bedt om å være i ro og spare krefter. Slik er det ikke lenger.

Les mer om Aktiv mot kreft her.

Trening under en kreftbehandling

Mange kreftpasienter som er aktive ser ut til at de tåler behandlingen bedre, har det bedre fysisk og psykisk, samt får mindre bivirkninger som fatigue, kvalme og nedstemthet etc.  I tillegg kan det se ut til at det risikoen for senskader reduseres.  Aktiv mot kreft jobber aktivt med å opprette pusterom på samtlige sykehus. Dette er et treningsrom for pasienter med kreft. Her er også kvalifiserte AKTIVinstruktører som veileder, gir støtte og råd til pasientene. Målet til Aktiv mot kreft, som vi støtter fullt ut er at alle som får en kreftdiagnose, samtidig får et klippekort på pusterommet med veiledning av en AKTIVinstruktør. På sikt vil dette være samfunnsnyttig samtidig som kreftpasienter får en bedre livskvalitet.

Du kan lese hele rapporten her