Helt fra unnfangelsen til barnet slutter å amme, er det avhengig av å få næringsstoffer via mor. Hva mor har å tilby i den perioden har derfor betydning for barnets vekst, utvikling og videre helse. Det er ikke bare snakk om nok energi, like viktig er alle de forskjellige vitaminene og mineralene. Derfor er det avgjørende at mor spiser nok og næringsrikt i denne tiden.

Vektreduksjon ved graviditet?

Under graviditet er det ikke anbefalt å slanke seg, men mange trenger likevel hjelp til å ikke legge på seg unødvendig mange kilo. Den gravide skal ikke spise for to, men bør fokusere på å spise nok og næringsrikt, siden maten skal forsyne både mor og barn med den energien og næringsstoffene de trenger.

Dersom man spiser ensidig eller svært lite under graviditeten, kan det bety dårlig tilgang på næringsstoffer til barnet. Overvektige gravide som ønsker å begrense vektøkningen kan følge et Roede-kosthold med noe økte mengder. Da vil mor få dekket både sitt og barnets behov for energi og næringsstoffer på en trygg måte.

Vektreduksjon når du ammer?

Ved amming bør man legge opp til en moderat vektreduksjon. Dette for å redusere risikoen for at vektreduksjonen kan gå utover melkeproduksjonen. Det er mye kunnskap om hvor viktig morsmelken er for et spedbarn, og det gjøres mye for å motivere kvinner til å amme. I Norge anbefales det å fullamme barn frem til de er fire måneder gamle, gjerne lenger, og dersom mor og barn trives med det er det anbefalt å fortsette ammingen hele det første leveåret.

En annen grunn til å legge opp til en moderat vektreduksjon i denne perioden, er at miljøgifter som er lagret i fettvevet blir frigjort til blodet når mengden fett reduseres. Disse kan komme over i morsmelken. Jo langsommere vektreduksjonen skjer og jo større barnet er, jo mindre risiko vil dette kunne utgjøre.

Hvorfor Roede-kurs for gravide og ammende?

Vi tilbyr Roede-kurs for gravide og ammende fordi vi av erfaring vet at det er mange som trenger hjelp til å unngå unødvendig vektøkning under svangerskapet, eller trenger hjelp til å oppnå den «naturlige» vektnedgangen i ammeperioden.

Når du informerer din kursleder om at du er gravid/ammer, vil du få tilpasset veiledning i forhold til ditt økte behov for energi og næringsstoffer, og du vil motiveres til et fornuftig mål for vektutviklingen. Roede-kostholdet er et sunt og variert kosthold, som er forenlig med graviditet og amming så lenge du spiser nok.

Se vårt kurstilbud og kurs næer deg!